Jive

Původ tohoto tance je spojen s černochy na jihovýchodě USA. V osmdesátých letech minulého století se konaly první soutěže v tomto tanci mezi černochy na jihu, cenou pro vítěze byl nejčastěji koláč, proto se tomuto tanci v tomto období říkalo Cakewalk. Obvykle se skládal ze dvou částí, předváděných střídavě : slavnostní procesí párů a energický výrazný tanec, přičemž tanečníci měli „nedělní šaty“. V souladu s hudbou, která vešla v povědomost pod názvem ragtime, jehož název pochází snad z toho, že účastníci měli oblečeny své nejlepší „rags“ – šaty, nebo snad z charakteru samotné hudby, která byla synkopovaná a „střapatá“. Tento styl hudby a tance si časem velice oblíbila komunita černochů zejména v Chicagu a New Yorku.

Bohatost tance i hudby mezi černochy kontrastovala se škrobeným a nudným tancem bílé smetánky USA a Británie. Po smrti královny Viktorie roku 1901 se snad společnost cítila daleko volněji a tak si lidé oblíbili mnoho jednoduchých a energických „černých“ tanců, jako Yankee Tangle, Texas Rag, Fanny Bump, Funky Butt, Squat, Itch a mnoho dalších. Mnoho z nich mělo zvířecí jméno, pocházející z jejich lidového původu a pantomimického základu – Lame Duck, Horse Trot, Grizzly Bear, Crab Step, Eagle Rock, Buzzard Lope, Turkey trot, Kangaroo Dip, Fish Walk a Bunny Hug. Současný jive má dodnes „Bunny Hug“ jako jednu ze standarcních variací, stějně tak existuje „kuřecí chůze“. Všechny tyto rozmanité tance se tančily na ragtimovou muziku s důrazem na doby dva a čtyři a synkopovaný rytmus. Všechny využívaly stejné prvky – páry chodily, rychle se pohybovaly, poskakovaly nebo se kývaly. Uzavřená pozice byla považována za neslušnou a tak dámy občas nosily „nárazníky“, které měly zabránit tělesnému kontaktu.

K zajímavé změně došlo kolem roku 1910, kdy samostatné tance smísily dohromady a tanečníky to povzbudilo k libovolnému postupu. Donutilo to každého pána, aby improvizoval. Tato změna byla popisována jako změna důrazu z kroků na rytmus. Zapříčinilo to uvedení skladby Irvingových berlíňanů – „Alexander’s ragtime Band“ (Irving Berlin’s „Alexander’s Ragtime Band) roku 1910, která se rychle stala celosvětovým hitem.