Paso Doble

Paso doble je jediný z pěti latinských tanců, jehož rytmus nepochází z Afriky. Jeho původ je ve Francii, kde jej tančily ženy na své svatbě, aby zaujaly svého nového muže před svatební nocí.. Z Francie se tento tanec dostal do Španělska, kde dostal své jméno „Paso Doblé“, což ve španělštině znamená „dva kroky“. Paso Doble je jediný z mnoha španělských tanců, který je spojován s mnohotvářnou španělskou kulturou. Zvláště je pak obrazem býčích zápasů. Muž představuje toreadora a dáma reprezentuje jeho pláštěnku. tančí se na charakteristickou pochodovou hudbu, používanou na začátku koridy. Býčí zápasy pocházejí z antické Kréty.

Soutěžní verze Paso Doble tančí partner i partnerka s hrdě vypjatou hrudí, s rovnými zády a hrdě vztyčenou hlavou. Váha je vepředu, ale většina kroků vpřed se jde přes patu. Tančí se na hudbu inspirovanou „Espana Cani“ (The Spanish Gypsy Dance), který má tři „koruny“, je to příběh koridy, začíná příchodem toreadora do arény a do první koruny toreador s býkem bojuje a zraní jej – první koruna, dále s ním bojuje a zabije býka – druhá koruna, pak se oslavuje a vzdává se čest králi, či královně, tato část se jmenuje fiesta a konec. Délka a počet taktů v jednotlivých částech je pevně dán a sestavy jsou na tom založeny. Tento tanec je charakteristický dramatickými pózami, které zdůrazňují a podtrhují hudbu.