Cha-cha

Je z latinskoamerických tanců nejmladší a její kořeny tkví v rumbě. Je výsledkem typického prolínání a spojování jednotlivých prvků tanečních i hudebních kultur francouzsko-haitských a kubánských, respektive španělsko-afrických. Od svého objevení v 50. letech, kdy přichází do Ameriky, kde se stala hitem, prodělala značný vývoj. Přesto si zachovala svůj charakter milostné hry, s trochou drzosti, koketnosti a flirtu. Zajímavé melodie, jasný rytmus, exotické obsazení orchestru a jednoduchý základní krok, který umožňuje tvorbu mnoha krásných figur ji vynesly mezi stálice společenského tance.

Jméno možná pochází ze španělského „Chacha“ znamenající chůva, nebo „chachar“ což je česky „žvýkat listy koky“, nebo také ze slova „char“ – čaj, nebo snad nejpravděpodobněji z jiného kubánského tance guaracha. Tento tanec byl v Evropě populární před koncem minulého století. Existuje také teorie, že název cha-cha-cha pochází ze zvuku, které vydávají nohy pří přeměně, která je součástí mnoha variací.

Roku 1954 byl tento tanec popsán jako „Mambo s rytmem guiry“. Guiro je hudební nástroj ze suché tykve a drsného klacíku, na který se hraje tak, že se klacíkem po té tykvi přejíždí.

Mambo jako takové je původní haitský tanec, který byl na Západě přestaven roku 1948. Slovo mambo je pojmenování kněze woodoo a pravděpodobně má kořeny v rituálním náboženském tanci západní Afriky. Existuje mnoho podob a druhů mamba – jednoduché, dvojité, trojité. Trojité mělo pět kroků na takt a právě z této verze mamba se cha-cha-cha vyvinula.

Cha-cha-cha se tančí na 32 až 34 taktů za minutu. Kroky jsou na doby s výrazným pohybem a napětím kolen v mezidobách. Váha je vepředu, na bříškách chodidel, při pochybu dopředu se našlapuje na špičky. Změna se tančí na 4 & 1 s důrazem na krok na dobu 1, která se tančí nepatrně delší než ostatní.