Slowfox

Jestliže se zde mám zmínit o slowfoxtrotu, musím zde nejdříve popsat foxtrot, který je, jak je již podle názvu vidět, předchůdcem tohoto vznešeného tance. Foxtrot má 4/4 takt a cca 30 taktů za minutu.

Poněkud rychlejší tanec stejného původu se jmenoval One Step nebo Two Step a byl oblíben za viktoriánské éry. Foxtrot byl poprvé představen v nočním klub a popularizován Harry Foxem na scéně Ziegfeld Follieho v New Yorku roku 1913, tento muž dal tanci jméno. Původní tanec měl 40 taktů za minutu a byl popisován jako velice trhavý. Velice rychle se stal v New Yorku oblíbeným a o několik let později i v Londýně. Okolo roku 1922, se přestaly tančit běžené kroky a dala se přesnost méně energickému pohybu, vznikl tak tanec, který se jmenoval Saunter. Od roku 1927 se tento tanec nazýval Slowfoxtrot a je charakterizován elegantním, klouzavým pohybem.