Waltz

Waltz je obvykle prvním tancem, který s začátečníci učí. Míní se, že pochází z lidového tance Rakouska a jižního Německa. Na počátku 19. století byl „Waltzen“ v této oblasti velice populární.

Celý článek...

Tango

Tango má mezi standardními tanci výlučné postavení. Ač jeho nejstarší kořeny jsou evropské – má v sobě duch španělského flamenga, je více spojen s Jižní Amerikou, kde se po conquistě usídlili kolonisté právě ze Španělska.

Celý článek...

Valčík

První záznam tance ve tříčtvrtečním rytmu je sedlácký tanec z Provance z roku 1559 zvaný volta, přičemž ve stejné době se volta také říkalo jednomu italskému tanci. Slovo volta v italštině znamená otočku. Proto již v počátcích, kdy se tento tanec objevil, se páry při tanci otáčely.

Celý článek...

Slowfox

Jestliže se zde mám zmínit o slowfoxtrotu, musím zde nejdříve popsat foxtrot, který je, jak je již podle názvu vidět, předchůdcem tohoto vznešeného tance. Foxtrot má 4/4 takt a cca 30 taktů za minutu.

Celý článek...

Quickstep

Quickstep je potomek bostonu a one stepu, které přišly na taneční scénu s nástupem ragtime a jazzové muziky v Americe na přelomu století. Byly to první dva tance, založené na krocích vpřed. Používali první krok přes patu následovaný dvěma nebo více kroky na bříškách chodidel.

Celý článek...

Samba

Samba je známa především z brazilských karnevalů, kde je samba nikdy nekončící vlna pohybu, lehkosti, hravosti, smyslnosti i půvabné elegance. Do Evropy přišla v roce 1910 pod názvem maxixe jako první brazilský tanec. V té době v Evropě vládlo tango a maxixe, který se tanči především na podiích nočních podniků, se neujal. V roce 1924 se do Paříže vrátil již jako samba, ale ani tentokrát neuspěl. Sambu tančila pouze kolonie Jihoameričanů sídlících v Paříži. Teprve po druhé světové válce Evropa přišla sambě na chuť. Hraje se ve 2/4 či 4/4 taktu a tempo je 48 – 60 taktů za minutu.

Celý článek...

Cha-cha

Je z latinskoamerických tanců nejmladší a její kořeny tkví v rumbě. Je výsledkem typického prolínání a spojování jednotlivých prvků tanečních i hudebních kultur francouzsko-haitských a kubánských, respektive španělsko-afrických. Od svého objevení v 50. letech, kdy přichází do Ameriky, kde se stala hitem, prodělala značný vývoj. Přesto si zachovala svůj charakter milostné hry, s trochou drzosti, koketnosti a flirtu. Zajímavé melodie, jasný rytmus, exotické obsazení orchestru a jednoduchý základní krok, který umožňuje tvorbu mnoha krásných figur ji vynesly mezi stálice společenského tance.

Celý článek...

Rumba

Z hlediska společenských tanců rozlišujeme dva druhy rumby, jednoduchou square, tedy čtvercovou a pomalejší kubánskou rytmicky i tanečně náročnou, obohacenou mnoha prvky klasického i jazzového tance, ta je také soutěžním tancem. Dá se říci, že v 19. století se utvářela habanera, ve 20. století rumba. V Evropě se bez odezvy objevila roku 1923. V New Yorku slavila úspěch roku 1930 a odtud se od Evropy vrátila, aby zaujala především po hudební stránce, ale tanečně opět nezabodovala. Úspěch slavila teprve po roce 1945, kdy nastoupila vítěznou cestu. Je to lyrický tanec, který naznačuje milostnou hru, poezii tělesné lásky. Typický je pohyb kyčlí, následek uvolňování a propínání kolen s přenášením váhy těla a nášlapy pouze na bříška chodidel, ostatně jako u ostatních latinskoamerických tanců, až na paso doble.

Celý článek...

Paso Doble

Paso doble je jediný z pěti latinských tanců, jehož rytmus nepochází z Afriky. Jeho původ je ve Francii, kde jej tančily ženy na své svatbě, aby zaujaly svého nového muže před svatební nocí.. Z Francie se tento tanec dostal do Španělska, kde dostal své jméno „Paso Doblé“, což ve španělštině znamená „dva kroky“. Paso Doble je jediný z mnoha španělských tanců, který je spojován s mnohotvářnou španělskou kulturou. Zvláště je pak obrazem býčích zápasů. Muž představuje toreadora a dáma reprezentuje jeho pláštěnku. tančí se na charakteristickou pochodovou hudbu, používanou na začátku koridy. Býčí zápasy pocházejí z antické Kréty.

Celý článek...

Jive

Původ tohoto tance je spojen s černochy na jihovýchodě USA. V osmdesátých letech minulého století se konaly první soutěže v tomto tanci mezi černochy na jihu, cenou pro vítěze byl nejčastěji koláč, proto se tomuto tanci v tomto období říkalo Cakewalk. Obvykle se skládal ze dvou částí, předváděných střídavě : slavnostní procesí párů a energický výrazný tanec, přičemž tanečníci měli „nedělní šaty“. V souladu s hudbou, která vešla v povědomost pod názvem ragtime, jehož název pochází snad z toho, že účastníci měli oblečeny své nejlepší „rags“ – šaty, nebo snad z charakteru samotné hudby, která byla synkopovaná a „střapatá“. Tento styl hudby a tance si časem velice oblíbila komunita černochů zejména v Chicagu a New Yorku.

Celý článek...
Home O tancích